• Geld voor elk lid aangesloten bij Volley Thor Tervuren en aangesloten of bij Volley Vlaanderen (VV) of de VLM of SPORTA
  • Zowel met spelersvergunning als Niet-speler vergunning
  • Tijdens sportactiviteiten georganiseerd door onze club (bvb. training) of waaraan men deelneemt als vertegenwoordiger van de club (bvb. tornooi)
  • De leden moeten het jaarlijks overeengekomen lidgeld betaald hebben
  • Kandidaat VV spelers/speelsters die nergens aangesloten zijn kunnen tijdens de proefperiode van 1 maand rekenen op dezelfde verzekering
  • Men is ook verzekerd op weg naar de sportactiviteit als op weg naar huis
  • Inclusief burgerlijke aansprakelijkheid
  • Ongeval is niet = kwetsuur veroorzaakt door bvb. ontsteking, chronisch, vervolg bestaande kwetsuur
  • Info voor Volley Vlaanderen (jeugd)ploegen: https://www.volleyvlaanderen.be/verzekering/ (Polis nr. 45.285.014 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.- Polis nr. 45.285.028 is voor occasionele vrijwilligers->info bij het bestuur)
  • Info voor de VLM leden : https://www.vlmbrabant.be/    (Polis 45.183.645) 
  • Info voor SPORTA leden: contacteer het bestuur (nog te vervolledigen)

 

Hoe aangifte formulier invullen

Ethias (blanco) Aangifteformulier

 

Let op: Indien het een ongeval betreft met een Volley Vlaanderen ploeg (jeugdcompetitie) dan moet u eerst een copie van het door u en de arts ingevuld formulier aan het secretariaat van VTT bezorgen via mail, scan, fax om de verplichte electronische registratie te doen. Pas na het verkrijgen van een referentienummer kan u het opsturen naar Ethias.

Aangifte van een ongeval met een niet-aangesloten medewerker (occasionele vrijwilliger) gebeurt op dezelfde wijze als hierboven.

Betreft het een ongeval tijdens een VLM sportactiviteit dan moet u het formulier opsturen naar het adres vermeld in Hoe aangifte formulier invullen . Er wordt géén electronische registratie gedaan door de secretaris van VTT.

Betreft het een ongeval tijdens een SPORTA sportactiviteit: contacteer het bestuur (nog te vervolledigen)


Update 4 mrt 2019